AUDIO: Wojna i przemoc – wykłady w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Pytań Granicznych) organizuje w roku akademickim 2011/12 (semestr zimowy) cykl wykładów pt. Wojna i przemoc.

Opis:
Celem cyklu będzie refleksja nad zjawiskiem wojny i przemocy z perspektywy różnych dyscyplin humanistycznych. W ramach zajęć zajmiemy się wpływem wojny, ale także myślenia w kategoriach walki i dominacji, na ekonomiczną i polityczną strukturę społeczeństwa, rozwój nauki, technologii i prawa, a także na kształt tożsamości narodowych, obywatelskich, genderowych, etc. Zastanowimy się nad tym, jakie cechy wojny można uznać za stałe i ponadhistoryczne, a następnie spróbujemy uchwycić specyfikę współczesnych form wojny. Zjawisko wojny będziemy analizować jako szczególny przypadek zorganizowanej przemocy i postaramy się powiązać je z różnymi formami, w jakich przemoc się przejawia (przemoc fizyczna, symboliczna, ekonomiczna, instytucjonalna, etc). W trakcie cyklu szczególnie będą nas interesowały różne sposoby uzasadniania przemocy, w tym przemocy wojennej.

Więcej na:
Strona z informacjami o wykładach

Strona z nagraniami wykładów do pobrania (pliki mają po ok. 100 MB)

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

5 października – prof. Andrzej Zybertowicz (IS UMK)
Władza i przemoc w historii – spojrzenia z lotu ptaka

12 października – Zbigniew Marcin Kowalewski (Le Monde Diplomatique. Edycja polska)
Wojna rewolucyjna w projektach zmiany społecznej

19 października – Joanna Ostrowska (Katedra Judaistyki UJ)
Zapomniane ofiary nazizmu – doświadczenie obozowe

26 października – dr Lech Nijakowski (IS UW)
Wojna i ludobójstwo – krwawe pokrewieństwo

9 listopada – Jarosław Urbański (Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat)
Państwo i zorganizowana przemoc: wojsko i policja

16 listopada – prof. Monika Płatek (Wydział Prawa i Administracji UW)
Przestępstwo zgwałcenia jako taktyka walki i wojenne trofeum

23 listopada – prof. Andrzej Zybertowicz (IS UMK)
Przemoce w polskiej transformacji

30 listopada – prof. Tomasz Szkudlarek (Instytut Pedagogiki UG)
Przemoc i edukacja

7 grudnia – dr Jacek Zydorowicz (Instytut Kulturoznawstwa UAM)
Terroryzm i kultura wizualna. W poszukiwaniu artystycznego „ground zero”

14 grudnia – dr Andrzej W. Nowak (IF UAM)
Wojna i technologie wojenne a zmiana społeczna

4 stycznia – Edwin Bendyk (Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych PAN, tygodnik „Polityka”)
Wirtualizacja przemocy

11 stycznia – dr Marek Woszczek (IF UAM)
Rzeczywistość imperialna i upłciowiona przemoc w Nowym Testamencie

18 stycznia – prof. Monika Płatek (Wydział Prawa i Administracji UW)
Dzieci wroga: wojna się nie kończy kiedy jest skończona

25 stycznia – dr Lech Nijakowski (IS UW)
Przemoc i pornografia. Reprezentacje przemocy w pornografii oraz przemoc pornografii

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lettere contro la guerra, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.