Pruszyński (1941): Learn English!

Ksawery Pruszyński, „Wiadomości Polskie” (The Polish News Weekly), polskojęzyczny tygodnik wydawany w Londynie, nr 4 (46), 26 stycznia 1941, rozdzielczość 2223 x 3000:

wiadomoscipolskie1941_4_pruszynski