Pruszyński (22 IV 1939): Są dwie Polski, i każda ma swoją prasę i swoich dziennikarzy

„Nigdy nie wiadomo, co taki napisze”, Ksawery Pruszyński do redaktora Wiadomości Literackich [Wiadomości Literackie, nr 29 (768), 10 lipca 1938]:

pruszynski_wiadomosciliterackie1938_29

Ksawery Pruszyński, „Są w Polsce różni dziennikarze”, Słowo, 22 kwietnia 1939, nr 109:

pruszynski1939_dziennikarstwo_w_polsce_zoom

Pierwsza strona Słowa w rozdzielczości 1099 × 1500:

slowo1