Prasa światowa – International Press by Askenazy

Timeless text (only in Polish) from 1916 by a great Polish historian Szymon Askenazy about propaganda and international media. Askenazy also wrote a famous book Gdańsk & Poland ([ENGLISH PDF 9,4MB] [FRANÇAIS 10,4MB] [DEUTSCH DjVu] [POLSKI DjVu]). The translator of this book to English, W. J. Rose wrote Askenazy’s obituary [PDF 9,7MB] in The Slavonic Review in 1936 (Vol. 14, No. 41, pp. 425-428).

 

Ponadczasowy tekst Szymona Askenazego z kwietnia 1916 roku:

Prasa światowa, to mocarstwo, z którym Polska zawsze nie bardzo umiała sobie radzić, z którego też mało dla siebie umiała wykrzesać poparcia. Nigdy mniej, jak w obecnej wojnie światowej. Całość w PDF [10MB]

Tekst pochodzi z książki Uwagi (Warszawa 1924).

Wielki polski historyk Szymon Askenazy jest zapomniany przez niektórych ludzi zajmujących się historią Polski. Marcin Nurowski w ciekawej biografii „Szymon Askenazy” (Warszawa 2005) trafnie stwierdza:

Dziwne wydają się natomiast próby wyeliminowania Askenazego z wielu opracowań poświęconych historii Żydów w Polsce. Koronny przykład stanowi, licząca ponad 400 stron obszerna i w rzeczy samej fundamentalna praca poświęcona asymilacji Żydów w Polsce w II połowie XIX wieku. Ta książka to (…) „Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Autorka, Alina Cała, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego uzyskała na jej podstawie tytuł doktora nauk historycznych. Książka zawiera dla autora niniejszych uwag szereg osobliwości, wśród nich i tę, że autorka zapomniała o Szymonie Askenazym, chociaż wiele stron zajęła jej Róża Luksemburg, Jean Paul Sartre i Jacek Kuroń (nader luźno związani z tematem). W pracy poświęconej problemom asymilacji polskich Żydów nie ma Henryka Wohla, członka Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego, Żyda – Polaka, o którym w przejmujący sposób pisał Szymon Askenazy. Nie ma w pracy słowa o Askenazym, który jest sam w sobie wielowymiarowym przykładem asymilacji i którego zasługi dla odzyskania niepodległości przez Polskę trudno przecenić. Natomiast na wielu stronach książki Aliny Całej przywoływana jest postać Róży Luksemburg, dla której walka Polaków o niepodległość była niemalże fanaberią szkodzącą sprawie światowej rewolucji proletariackiej. Trudno w tej sprawie toczyć z Autorką boje, każdy ma prawo do dokonywania wyborów. Fascynacja Różą Luksemburg i niedostrzeganie Szymona Askenazego jest właśnie takim wyborem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.