Luciano Minerva (RAI NEWS24): Tiziano Terzani (Florence, 27 February 2002)

Interview in Italian by Luciano Minerva with Tiziano Terzani at Terzani’s home in Florence in Ferbruary 2002, after the publication of „Letters Against the War”. Length: 12’08”. Topis of the interview: changes and dangers after 9/11 , fundamental need of peace inside and outside of us.

Rozmowa po włosku Luciano Minervy z Tiziano Terzanim w domu Terzaniego we Florencji w lutym 2002, po publikacji książki „Listy przeciwko wojnie”. Długość: 12’08”. Poruszane tematy: zmiany i zagrożenia po atakach 11 września, fundamentalna potrzeba pokoju, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nas.

Transcript of the interview (in Italian) / zapis rozmowy (po włosku): http://www.teche.rai.it/wp-content/uploads/2017/06/terzani_2002-Firenze.pdf

LINK: http://www.teche.rai.it/2017/06/tiziano-terzani-2/