New book about Terzani / Nowa książka o Terzanim

loreti_terzani_bio_cover

Tiziano Terzani: la vita come avventura – Tiziano Terzani’s detailed biography / chronology written by Àlen Loreti has just been published in Italy by the famous Mondadori Publishing House in Milano. This is the most comprehensive book about the great Italian reporter put into about 300 pages. Full of detailed informations, which include sources from many languages and countries this is a must for anyone interested in Terzani’s craft and what it means to be a journalist nowadays. Letters with Ryszard Kapuściński are also quoted in the book.

Read also Àlen Loreti’s article The Short Century of Tiziano Terzani (in English or Italian).


Tiziano Terzani: la vita come avventura – taki tytuł nosi biografia / chronologia Tiziano Terzaniego napisana przez Àlena Loretiego a wydana właśnie we Włoszech przez słynne wydawnictwo Mondadori z Mediolanu. Jest to najbardziej wyczerpująca książka o wielkim Włochu mieszcząca się w 300 stronach. Pełna dokładnych i szczegółowych informacji na podstawie materiałów w różnych językach i z wielu krajów, jest obowiązkową pozycją dla każdego zainteresowanego zawodem uprawianym przez Terzaniego i tym co teraz znaczy być dziennikarzem. Cytowana jest w książce również korespondencja z Ryszardem Kapuścińskim.