Kultura Azji XXI wieku

Marek Dyżewski (2005): „Kiedyś byłem na świetnym wykładzie Ryszarda Kapuścińskiego o globalizacji, choć przeczytałem szereg książek o aspektach gospodarczych czy kulturowych globalizacji, to ten wykład wywarł na mnie wrażenie porażające mistrzostwem przekazu, darem syntezy, plastycznością. Z pewnością zaprosiłbym Ryszarda Kapuścińskiego do naszej uczelni. (…) Nawet te kilka czy kilkanaście godzin obcowania z Ryszardem Kapuścińskim, też z jego mądrością, wyobraźnią, z talentem obserwacji świata, z jego wrażliwością, darem przekazu, byłoby myślę dla moich studentów wartością nie do przecenienia.”:

Marek Dyżewski: