VIDEO (Kapu): Wiadomości TV w 1990 o budowie szpitala kardiologicznego

Fragmenty Wiadomości z 8 stycznia 1990 roku:
– Wałbrzych – protest w kopalni przeciwko restrukturyzacji,
– Gniezno – ruina,
– Opole – rzeka Odra zanieczyszczona,
– Warszawa – obywatelska inicjatywa budowy szpitala kardiologicznego, komitet budowy z udziałem Ryszarda Kapuścińskiego.

Link do pełnego wydania Wiadomości z tego dnia (30 minut)

Ryszard Kapuściński (Obywatelski Komitet Budowy Szpitala Kardiologicznego w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) powiedział:

Dla mnie to jest i zaszczyt i obowiązek. Jestem nie sam. Zresztą ze środowiska dziennikarskiego, pisarskiego, artystycznego jest nas cała grupa i myślę, że jako humaniści, jako ludzie kultury, powinniśmy jak najbardziej się w tą akcję zaangażować. Każda rodzina ma kogoś kto padł ofiarą tej choroby, albo któremu ta choroba zagraża i udział nasz społeczny, finansowy i każdego innego rodzaju jest tutaj rzeczą podstawową, dlatego że ten szpital pomoże uratować życie bardzo wielu ludziom.

Fragment wspomnienia z 2010 roku o profesorze Leszku Ceremużyńskim (1932 – 2009), założycielu Obywatelskiego Komitetu Budowy Szpitala Kardiologicznego (Postępy Nauk Medycznych, 12/2010):

Z różnych obszarów działalności społecznej Prof. L. Ceremużyńskiego do najważniejszych należy założenie w 1989 r. stowarzyszenia pod nazwą „Obywatelski Komitet Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Marszałka J. Piłsudskiego”. Wobec dużego zapotrzebowania na nowoczesne leczenie kardiologiczne w Warszawie Pan Profesor podjął inicjatywę budowy szpitala kardiologicznego z funduszów społecznych, zapraszając do stowarzyszenia wiele autorytetów. Mimo trudności i opóźnień istnieje szansa na realizację tego wielkiego planu.
Prof. L. Ceremużyński był wybitnym, zasłużonym lekarzem kardiologiem i badaczem o randze międzynarodowej. Był autorem oryginalnych odkryć w medycynie cytowanych w klasycznych podręcznikach. Wykształcił pokolenia lekarzy. Stworzył jeden z aktywniejszych ośrodków kardiologicznych w Polsce. Twórczo rozwinął szkołę kardiologiczną Profesora Askanasa. Położył ogromne zasługi dla polskiej kardiologii jako wieloletni Prezes PTK i Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej.

 


A recording with Ryszard Kapuściński from January 8, 1990. Kapu was a member of the Civic Committee for the Building of the Cardiology Hospital in Warsaw. He said that the initiative to build the cardiology hospital is very important because this hospital will save many lives. Kapu talks at the end in this short extract of the news. The first info is about protests against restructure of coal mines and swindlers connected with restructure.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, Kapuściński, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.