Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Kielce 1919 – Neapol 2000). Kapuściński mówił o nim Mistrz.

W 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W audycji radiowej „Książka miesiąca” w 1993 roku o książce Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Imperium”, w której wziął udział Herling-Grudziński, Kapuściński powiedział:

Przede wszystkim chciałem podziękować mojemu wspaniałemu Mistrzowi Panu Herlingowi-Grudzińskiemu, którego literatura i pisanie o Rosji były dla mnie zawsze źródłem wielkiej inspiracji.